Empatia toisista kulttuureista tulevia asiakkaita ja työtovereita kohtaan lisää sairaanhoitajien hyvinvointia.

Sairaanhoitajat, jotka suhtautuivat empaattisemmin, herkemmin ja kärsivällisemmin kulttuurieroihin raportoivat muita vähemmän työkiirettä, psyykkistä rasittuneisuutta ja univaikeuksia. Tämä selviää THL:n ja COPE-hankkeen uudesta tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 744 kantasuomalaista ja 212 ulkomaalaistaustaista sairaanhoitajaa ympäri Suomen.

Empatiakyky oli yhtä tärkeää sekä kantasuomalaisille että ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille.

”Moni asiakas ja työtoveri ovat nykyisin kotoisin eri maasta. Kulttuurista osaamista tarvitaan työssä entistä enemmän”, toteaa THL:n tutkija Karolina Wesołowska.

Hoitajat törmäävät työssään lisääntyvässä määrin kieliongelmiin, ennakkoluuloihin ja kulttuuristen arvojen ja uskomusten eroihin.

”Jos näiden käsittelyyn ei ole työkaluja, se voi johtaa kommunikaatio-ongelmiin ja heikentää hyvinvointia. Tällä voi olla vaikutuksia jopa hoitajien työssä pysymiseen ja hoidon laatuun”, Wesołowska jatkaa.

Uusi verkkokoulu kulttuurisen osaamisen kehittämiseksi

Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi panostaa henkilökunnan kulttuurisen osaamisen ja empatiakyvyn parantamiseen.

”COPE-hankkeessa kehitetty verkkokoulu on tässä suuri apu. Siinä käsitellään muun muassa sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla ja mitkä asiat korostuvat asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa”, kertoo tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi.

Verkkokoulu avattiin lokakuussa 2018 ja on tarkoitettu alan opiskelijoille ja ammattilaisille. Saatu palaute on ollut positiivista. Ensimmäisen kuukauden aikana verkkokoulun sivuilla oli noin 20 000 katselua.

Seuraavaksi tutkimuksessa selvitetään työympäristötekijöitä, joilla on vaikutuksia kulttuurien välisen ymmärryksen kehittymiseen. Tutkimus on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta.

Lue uutinen myös THL:n verkkosivuilta

Lue englanninkielinen uutinen

Lähde:

Wesołowska, K., Hietapakka, L., Elovainio, M., Aalto, A.-M., Kaihlanen, A.-M., & Heponiemi, T. (2018). The association between cross-cultural competence and well-being among registered native and foreign-born nurses in Finland. PLoS One, 13(12), e0208761.

Lisätiedot:

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu

Tarja Heponiemi
tutkimuspäällikkö, THL
COPEn Monikulttuurisuus-osahankkeen vetäjä
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi

Karolina Wesołowska
tutkija
THL ja COPE-hanke
etunimi.sukunimi@thl.fi (haastattelupyynnöt englanniksi ja sähköpostitse)

Aiheesta aikaisemmin:

Miten kohdata eri kulttuurista tuleva asiakas? Uusi verkkokoulu avattu sote-ammattilaisille (Verkkouutinen 3.10.2018)