COPE-hanke oli monipuolisesti esillä Tampereen yliopistolla pidetyillä Työelämän tutkimuspäivillä 1.-2.11.2018. Yliopiston juhlasalin aulassa oli esimerkiksi näytteillä Itä-Suomen yliopiston osahankkeen viisi, Hallinto, johtaminen ja päätöksenteko, tutkimusryhmän Vuokko Niiranen, Joakim Zitting ja Sanna Laulainen, tutkimusaineistoon perustuva posteri ”Osaaminen, johtaminen ja päätöksenteko palvelujen murroksessa”. Osahankkeen tutkijat olivat paikalla esittelemässä posteria sekä jakamassa hankkeen esitteitä.

Hankkeen posteri Työelämän tutkimuspäivillä.

Hankkeen omassa työryhmässä vilkasta keskustelua

Vuokko Niiranen ja Timo Sinervo vetivät työryhmän 4.7, ”Työelämä murroksessa – inhimillisen ja tuottavan työyhteisön johtaminen”. Työryhmässä pidettiin yhteensä seitsemän esitystä, joiden aiheet olivat kiinnostavan monipuolisia vaihdellen organisaatiokansalaisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteisen monitilatoimiston johtamiseen. Esitysten tiimoilta käytiin vilkasta keskustelua, ja esiintyjät kiittelivät työryhmän toimintatapaa jossa keskustelusta koostettiin lyhyt jokaiselle esiintyjälle lyhyt yhteenveto. Esiintyjät saivat palautetta myös post it -lapuilla.

Työryhmän esityksistä kolme liittyi suoraan COPE-hankkeeseen. Kirsi Ronkaisen ja Pia Silvennoisen esitys ”Omahoitajuus moniammatillisessa yhteistyössä geriatrisella kuntoutusosastolla” sekä Birgitta Tetrin & Soile Juujärven esitys ”Hoitotyön esimiesten eettiset ongelmat ja ratkaisutavat” olivat Laurea-ammattikorkeakoulun osahankkeen neljä, ”Uusien pätevyyksien kehittäminen elinikäisen oppimisen avulla” tutkimusesityksiä.

Itä-Suomen yliopiston osahankkeesta viisi, ”Hallinto johtaminen ja päätöksenteko”, oli Vuokko Niirasen ja Joakim Zittingin esitys ”Johtajan työn ulottuvuudet ja johtajan osaamisvaatimuksen organisaatiouudistusten keskellä”.

COPE-hanke vahvasti näkyvillä

COPE-hanke näkyi myös muissa tutkimuspäivien työryhmissä. Sanna Laulainen piti esityksen ”Työntekijät sote-muutoksen avaintekijänä” sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumista käsittelevässä työryhmässä. Joakim Zitting taas piti esityksen ”Luottamus sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiomuutoksen keskellä” työryhmässä, jonka teemana oli työelämän vuorovaikutus. Kyseisten esitysten pitäjät olivat osahankkeesta viisi, mutta esitykset oli tehty yhteistyössä osahankkeen yksi, ”Sote-murros ja integraatio”, kanssa.

COPE-hankkeen väki kiittää tutkimuspäivien järjestäjiä ja osallistujia kiinnostavista päivistä, esityksistä ja keskusteluista!

Tutustu tutkimuspäivien ohjelmaan