Loppuvuonna 2017 Aalto-yliopistossa valmistui Lauri Eurénin kandidaatintyö ”Omahoito sähköisessä terveydenhuollossa: potilaiden odotukset ja tarpeet”. Eurén tekee katsauksen 2000-luvun tutkimuskirjallisuuteen ja esittelee sen perusteella potilaiden odotuksia ja tarpeita liittyen omahoitoon sähköisessä terveydenhuollossa. Lisäksi hän selvittää, miten sähköiset terveydenhuollon palvelut voisivat tukea hoitoon sitouttamista.

Kandidaatintyön ohjasi tutkijatohtori Sari Kujala, joka vetää COPE-hankkeen Digitalisaatio-osahankentta.

Tutustu kandidaatintyöhön

Lue lisää Digitalisaatio-osahankkeesta