Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella 2.-3.11. pidettiin työryhmä ”Työelämä murroksessa – johtamisosaaminen ja moniammatilliset työyhteisöt vastaamassa uusiin vaatimuksiin” COPE-hankkeen teemojen ”Muuttuva työ” sekä ”Hallinto ja johtaminen” yhteistyönä.

Työryhmän vetäjinä toimivat Timo Sinervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sekä Vuokko Niiranen ja Sanna Laulainen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Työryhmäesityksiä oli yhteensä kahdeksan, joista COPE-hankkeen teemat pitivät kaksi. Työryhmän esitysten aiheet olivat monipuolisia käsitellen eri alojen johtajuutta ja johtamista yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä moniammatillisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Työryhmäesityksille ei ollut perinteistä opponoijaa, vaan palautetta annettiin post it -lapuilla sekä jokaisen esityksen jälkeen pidetyssä keskustelutuokiossa, josta työryhmän kirjuri Joakim Zitting laati yhteenvedon.

Keskustelu oli vilkasta, esimerkiksi asiakaslähtöisyys, toimijuus sekä moniammatillisuus puhututtivat. Työryhmään osallistuneet saivat tutkimuksistaan hyvin palautetta, ja myös työryhmän vetäjät löysivät omaa tutkimustoimintaansa sekä COPE-hanketta hyödyttäviä uusia näkökulmia.

Työryhmän vetäjät antavat suurkiitokset työryhmään osallistuneille, työryhmätyöskentelyssä auttaneelle konferenssiavustajalle sekä Työelämän tutkimuspäivien järjestäjille.

Timo Sinervo, Vuokko Niiranen, Sanna Laulainen ja Joakim Zitting
Timo Sinervo, Vuokko Niiranen, Sanna Laulainen ja Joakim Zitting