COPE-hanke on edustettuna kuuden artikkelin kattauksella uudessa YP-lehdessä (4/2019), jossa teemana on sote-työn murros. Tutkimuksissa käsitellään henkilöstön osaamisen, hallinnon ja organisoinnin haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa.

Artikkeleissa kerrotaan muun muassa sote-ammattilaisten kulttuuriseen kompetenssiin yhteydessä olevista tekijöistä sekä lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Lisäksi kuvataan päivystyssairaalassa työskentelevien hoitajien kamppailua palvelukulttuurin paineessa sekä palveluintegraatiota edistäviä ja estäviä tekijöitä käytännössä. COPE-tutkijat pohtivat lehdessä myös, miten vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista ja esittävät näkemyksiä liittyen ministeriöiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseen.

Artikkelit ovat avoimesti luettavissa julkarissa.

Ilmo Keskimäki: Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos haastaa henkilöstön ja johdon osaamista

Anu-Marja Kaihlanen & Laura Hietapakka & Anna-Mari Aalto & Salla Lehtoaro & Tarja Heponiemi: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kulttuurinen kompetenssi ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Joakim Zitting & Sanna Laulainen & Vuokko Niiranen: Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa

Ossi Salin & Soile Juujärvi: Happy or not happy? Hoitajien kamppailua palvelukulttuurin paineessa

Timo Sinervo & Ilmo Keskimäki: Palveluintegraatiota käytännössä. Mikä edistää ja mikä estää integraatiota?

Soile Juujärvi & Mikko Häkkinen: Vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista

 

Lue myös: Monimuotoinen palveluintegraatio etenee usein vähä vähältä, mutta lopputulokset miellyttävät työntekijää ja asiakasta