Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntasektorin uudistukset, digitaalisuus, niukkenevat resurssit ja monikulttuurisuus muuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekemisen tapaa ja johtamista.

On mahdollista, että sosiaali- ja terveyspalveluihin syntyy uusia ammatteja ja uudenlaisia ammatillisia urapolkuja niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla, sanoo professori Vuokko Niiranen. Hän on seurannut sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä laajemmin kuntasektorin uudistushankkeita ja johtajuuden muutosta tutkijana aitiopaikalta jo 1990-luvun alusta lähtien.

”Meillä on jo ennen nyt suunnitteilla olevaa maakunta- ja soteuudistusta ollut muun muassa 1990-luvun alun vapaakuntakokeilu, joka hiipui ison kansainvälisen laman alle, sitä seurannut kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä useita muita sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeita.”

Lue koko artikkeli Itä-Suomen yliopiston Saima-lehdessä