Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta kysyttiin, millaisten taitojen he arvioivat korostuvan seuraavien viiden vuoden aikana työssään. Esille nousivat seuraavat asiat:

”Tarve päivittää osaamista on suuri niillä, jotka ovat jo työelämässä”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo. ”Sähköiset palvelut lisääntyvät kaikkialla. Niitä ei kuitenkaan kannata ottaa vain korvaamaan paperilomakkeita, vaan samalla muuttuvat myös työtavat, prosessit ja työnjakokin”, hän jatkaa.

Palveluiden yhteensovittaminen vaatii työntekijöiltä palvelujärjestelmän tuntemusta ja laaja-alaista osaamista. ”Asiakkaan tarpeita on osattava arvioida laajemminkin kuin oman ammatin tai työyksikön näkökulmasta”, jatkaa Laurean yliopettaja Soile Juujärvi.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, minkä osaamistarpeiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kokivat lisääntyvän, pysyvän samana tai vähenevän omassa työssään seuraavien viiden vuoden aikana. Osaamistarpeet muotoiltiin sote-uudistuksen tavoitteiden pohjalta: asiakaslähtöisyys, vastuu omasta ja läheisten hyvinvoinnista, palveluun pääsy sekä palvelun sujuvuus ja läpinäkyvyys.

Kyselyyn vastasi lähes 2 000 sote-ammattilaista. Kyselytutkimus tehtiin osana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta.

Lähde:

Lehtoaro, S., Juujärvi, S., Sinervo, T. Sähköiset palvelut ja palvelujen integraatio haastavat osaamisen – Sote-ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista. Tutkimuksesta tiiviisti 3/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lue uutinen myös THL:n verkkosivuilta

Lisätietoja:

Timo Sinervo
THL
tutkimuspäällikkö
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 7231

Soile Juujärvi
Laurea-ammattikorkeakoulu
yliopettaja
etunimi.sukunimi@laurea.fi
puh. 040 723 1420

Lue myös:

Ammattilainen sote-uudistuksen pyörteissä (Timo Sinervon blogikirjoitus 1.2.2019, COPE)