Epävarmuus ja pelot työelämään siirtymisestä ovat suurimpia esteitä ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymiselle Suomessa. THL:n kyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisilla hoitajilla suurin este on puutteellinen kielitaito.

”Suomen erilainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä voi olla yksi syy lääkärien kokemaan epävarmuuteen. Heidän työnkuvansa esimerkiksi terveyskeskuksessa voi olla huomattavasti laajempi kuin lähtömaassa. Lisäksi puutteellinen kielitaito, niin hoitajilla kuin lääkäreillä, voi aiheuttaa epävarmuutta”, sanoo tutkija Salla Lehtoaro THL:stä.

THL:n kyselyssä yli kolmasosa ulkomaalaistaustaisista lääkäreistä ilmoitti työskentelevänsä terveyskeskuksessa ja hoitajista yli puolet vuodeosastoilla, ympärivuorokautisessa hoivayksikössä tai palvelutalossa. Kantasuomalaisiin verrattuna luvut ovat suurempia.

”Ulkomaalaistaustaiset ammattilaiset työllistyvät erityisesti sinne, missä työvoimapula on suurin. On mahdollista, että perusterveydenhuolto ei ole aina heille ensisijainen uravalinta vaan enemmän olosuhteiden sanelemaa”, Lehtoaro sanoo.

Sekä hoitajilla että lääkäreillä ammatillinen koulutus edisti työllistymistä. Lehtoaron mukaan koulutusta pitäisi räätälöidä yksilön osaamisen mukaan. Lisäksi tulisi tarjota ammattisanastoa opettavaa kielikoulutusta.

Ulkomaalaistaustaisten hoitajien ja lääkärien määrä kasvanut reippaasti

Vuonna 2000 sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteli Suomessa hieman alle 5 000 ihmistä, jotka olivat syntyneet muualla kuin Suomessa. Vuonna 2014 luku oli jo vajaat 18 000.

Suurin osa ulkomaalaistaustaisista hoitajista ja lääkäreistä oli kotoisin Virosta. Lääkäreissä oli lisäksi paljon Venäjällä syntyneitä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 590 ulkomaalaistaustaista ammattilaista, joista 219 oli hoitajia ja 371 lääkäreitä. Kysely tehtiin syksyllä 2017.

Kysely oli osa laajaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta. Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön ja osaamisen kehittämiseen.

Lue uutinen myös THL:n verkkosivuilla

Lisätietoja:

Ammatillinen koulutus ja kielikoulutus edistävät ulkomaalaistaustaisen hoitajien ja lääkäreiden työllistymistä Suomessa: Monikulttuurinen hoitajan ja lääkärin työ -tutkimuksen tuloksia

Tarja Heponiemi
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7434

Salla Lehtoaro
tutkija
THL
puh. 029 524 8426

etunimi.sukunimi@thl.fi