Kutsumme sinut, sote-ammattilainen, osallistumaan COPE-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan sote-ammattilaisten kokemuksia työstä, osaamistarpeista sekä alan kehittämistarpeista.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös sote-murroksen kannalta keskeisiä osaamisalueita, kuten kulttuurista osaamista ja asiakastyöhön liittyvää osaamista, sekä vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ja lähihoitajien työelämään siirtymistä ja koulutuksen antamia valmiuksia. Tutkimustuloksia käytetään apuna työn ja koulutuksen kehittämisessä.

Yli 10 000 ammattilaista on kutsuttu osallistumaan

Kysely on lähetetty sähköpostitse ammattijärjestö Tehyn kautta melkein 4 000 vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle sekä noin 7 000 sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Lähikuukausina kysely lähetetään ammattijärjestöjen kautta myös lähihoitajille, sosionomille ja sosiaalityöntekijöille.

Vain kutsutut pääsevät vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastataan sähköisesti, sähköpostissa olevan linkin kautta. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää noin 10–15 minuuttia. Täyttäminen on mahdollista keskeyttää ja voit jatkaa vastaamista sinulle sopivana ajankohtana.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn lopussa kysytään erikseen suostumustasi seurantatutkimukseen osallistumisesta. Seurantatutkimuksen tarkoitus on seurata esimerkiksi sote-uudistuksen ja tietojärjestelmäuudistusten mukanaan tuomia muutoksia. Seurantatutkimus tehdään todennäköisesti vuonna 2022.

Antamasi tiedot ovat täysin luottamuksellisia

Tutkimustulokset raportoidaan niin, että yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ei ole mahdollista tunnistaa. THL kerää kaiken tutkimustiedon ja vastauksia käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet. Laki velvoittaa THL:n tutkijat täydelliseen vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa. Tutkimukseen antamasi tiedot ovat siten täysin luottamuksellisia.

Tiedotamme keskeisistä tuloksista ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisusarjoissa sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Vastaa viimeistään joulukuussa

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kutsutut vastaavat kyselyyn. Toivomme sinun kiireistäsi huolimatta vastaavan lomakkeeseen viimeistään 21.12.2018 mennessä.

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kaksi iPad-tablettia. Arvonta suoritetaan vuoden 2019 alussa. Voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Lisätietoja:

COPE-hankkeen vetovastuussa oleva organisaatio on THL. Hankkeen päärahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Anu Kaihlanen
TtM/TtT-koulutettava, tutkija
puh. 029 524 6033
THL:n ja COPE-hankkeen tutkija

Timo Sinervo
VTT, tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7231
THL, COPE

Ilmo Keskimäki
LT, hankkeen johtaja
puh. 029 524 7256
THL, COPE-hankkeen johtaja

Tarja Heponiemi
PsT, tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7434
THL, COPE

etunimi.sukunimi@thl.fi