Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten määrä Suomessa on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Eri maista tulleiden ammattilaisten kokemuksista Suomessa työskentelemisestä tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän.

Monikulttuurisuuskyselyllä selvitetään ulkomaalaistaustaisten lääkärien ja hoitajien työllistymiseen, työoloihin, terveyteen ja kulttuuriseen osaamiseen liittyviä asioita.

Kyselyllä saadaan tärkeää tietoa sosiaali- ja terveysalan työn kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisusarjoissa sitä mukaa kun tulokset valmistuvat.

Valtakunnallinen kysely on kohdistettu ulkomailla lääkärin tai hoitajan tutkinnon suorittaneille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Tietoa kerätään myös joukolta suomalaisia hoitajia.

Kutsu osallistua tutkimukseen on lähetetty kohdejoukolle sähköpostitse tai postitse. Toivomme, että kaikki kutsun saaneet osallistuvat tutkimukseen. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi iPad mini –tablettitietokonetta.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lääkäriliiton ja Tehyn kanssa.

Lisätietoja:

Laura Hietapakka
tutkija, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
029 524 7404