Sosiaaliset oikeudet tarkoittavat erityisesti oikeutta välttämättömään toimeentuloon, huolenpitoon ja yhdenvertaiseen kohteluun. Lisäksi se tarkoittaa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita.

Laurea-ammattikorkeakoulun opetuskokeilussa opiskelijat ratkovat työssä kohtaamiaan eettisiä ongelmia moniammatillisessa tiimissä käyttäen apunaan ammattieettisiä ohjeita ja etiikan teorioita. Tavoitteena oli tunnistaa eettisiä jännitteitä tai ristiriitoja arkielämän epäselvissä tilanteissa, harjoitella ongelmanratkaisutaitoja ja löytää uusia toimintatapoja työyhteisöihin.