Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on avattu verkkokoulu, jonka avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.

Tutkijat haastattelivat sote-ammattilaisia alkuvuonna 2017 siitä, millaisia kokemuksia näillä on eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa.

Haastattelujen perusteella ammattilaiset pitävät tärkeänä, että he voivat työssään palvella yhtä hyvin kaikkia asiakkaita näiden taustasta riippumatta. Ammattilaiset kuitenkin kokevat epävarmuutta esimerkiksi siitä, millaisia asioita käytännössä pitäisi ottaa huomioon ja miten toimia, kun kohtaa eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu vastaa tähän tarpeeseen.

”Haastatteluissamme ilmeni selvä tarve saada lisätietoa ja koulutusta. Osallistuminen tiettynä aikana tietyssä paikassa pidettävään koulutukseen on kuitenkin usein käytännössä hankala järjestää, joten ammattilaiset toivoivat aiheesta erityisesti verkkomateriaalia”, kertoo COPEn Monikulttuurisuus-osahankkeen vetäjä Tarja Heponiemi.

Verkkokoulu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille. Koulutuksessa käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla ja mitkä asiat korostuvat asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa. Verkkokoulussa on lisäksi osio, jossa käsitellään tarkemmin joitakin erityistilanteita, kuten tyttöjen ympärileikkausta ja paperittomiin liittyviä asioita.

Verkkokoulun osa-alueet

”Parhaimmillaan verkkokoulu antaa välineitä käytännön asiakastyöhön ja auttaa ymmärtämään myös ammattilaisen oman kulttuurin ja ajatusmallien vaikutusta vuorovaikutustilanteissa”, Heponiemi jatkaa.

”Monikulttuurisuus on laaja ilmiö ja aiheeseen liittyvien opaskirjojen tuottaminen on vaikeaa. Eniten apua on avoimesta ja ennakkoluulottomasta asenteesta. On tärkeää muistaa, ettei kaikkea tarvitsekaan tietää etukäteen vaan asiakkaalta tulisi kysyä hänen kokemuksistaan ja toiveistaan.”

Monipuolisesta kokonaisuudesta on jo tullut kiitosta

Verkkokoulun sisällöt on vuoden 2018 aikana testattu lukuisilla ammattilaisilla ja alan opiskelijoilla. Saatu palaute on ollut hyvin positiivista.

”Sain verkkokoulusta käytännön ohjeita, sekä erityisesti lisää itsevarmuutta tilanteisiin, joissa kohtaan asiakkaita minulle vieraista kulttuureista hoitotyössä. Myös verkkokoulussa olevat videot olivat erittäin hyviä ja ne tukivat käsiteltäviä aiheita. Mielestäni osio ”Kun kohtaat kidutuksen uhrin” oli todella hyvä ja ajatuksia herättävä. Opin monia asioita, joita en ole tähän mennessä osannut ajatella.”, kertoo sairaanhoitaja Laura-Maria Lehtonen Helsingistä.

Verkkokoulu täydentyy ja sen kehittämistä jatketaan saadun palautteen pohjalta. ”Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkokoulun sisällöistä ja toimivuudesta. Samoin toivomme käyttäjiltä ehdotuksia siitä, mistä asioista he toivovat vielä lisää materiaalia”, Heponiemi sanoo.

Verkkokoulu on ilmainen. Sisältöosioita voi opiskella kerralla tai pienimmissä osissa, joko yksin tai yhdessä ja ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkokoulu on kehitetty osana Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta. Sisältö on tehty yhteistyössä muun muassa Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen, Pelastakaa Lapset ry:n ja JADE -toimintakeskuksen kanssa.

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu

Lisätiedot:

Lue uutinen myös THL.fi:n verkkosivuilla

Tarja Heponiemi
COPEn Monikulttuurisuus-osahankkeen vetäjä
tutkimuspäällikkö, THL
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi