THL:n on julkaissut suositukset terveydenhuollon digitalisaation hallintaan. Suosituksissa on keinoja siihen, miten organisaatiot saavat digitalisaatiosta parhaat hyödyt irti ja miten johto voi auttaa henkilöstöä uusien järjestelmien käytössä.

Suositukset on laadittu usean hankkeen yhteistyönä, ja ne perustuvat tutkimustuloksiin ja asiantuntija-arvioihin.

Terveydenhuollon lisääntyvä digitalisaatio haastaa organisaatioiden päivittäisen johtamisen. Johtajien tulee varmistaa, että järjestelmien käyttöönotto ja päivitykset on suunniteltu huolellisesti, muutoksista kerrotaan henkilökunnalle ajoissa ja riittävästi ja henkilökunta perehdytetään ja sitoutetaan kunnolla järjestelmien käyttöön. Muutosvaiheeseen tulee suunnata tarpeeksi resursseja ja tukea.

”Suositukset ovat välineitä lisätä osaamista toimintatapojen muutoksissa ja edistää käyttäjien parempaa huomioimista tietojärjestelmien kehitystyössä”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi.

Henkilöstön näkemykset huomioitava
Tietojärjestelmiä ja työprosesseja kannattaa kehittää yhdessä henkilökunnan kanssa, sillä henkilöstö tunnistaa järjestelmiin liittyviä ongelmia. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa ammattilaiset kirjaavat samoja asioita moneen eri paikkaan. Tällöin työprosessit hidastuvat ja voi tapahtua virheitä.

”Teknisessä mielessä moninkertainen työ kielii huonosti onnistuneesta tietojärjestelmäintegraatiosta”, Heponiemi sanoo.

Henkilöstö tarvitsee nykyisin jatkuvaa koulutusta tietojärjestelmistä. Jotta täydennys- ja työpaikkakoulutus olisi hyödyllistä, koulutusta suunniteltaessa pitää selvittää, mikä on henkilöstön osaamistaso.

”Koulutuksen tulee olla jatkuvaa, jotta ammattilaisten osaaminen pysyy ajan tasalla. Samalla on pidettävä mielessä, että tietojärjestelmiin liittyvä osaaminen ei ole pelkästään yksilön osaamista, vaan se on organisaation yhdessä sopimia toimintatapoja”, toteaa THL:n erikoistutkija Tuulikki Vehko.

Suositukset perustuvat tutkimukseen, joka on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Digityö ja stressi -hanketta, Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta (STePS).

Tutkimus pohjautuu fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluihin sekä useisiin STePs hankkeessa kerättyihin kansallisiin kyselyihin: Lääkärien työolot ja terveys -kyselyt (2006, 2010 ja 2015), Potilastietojärjestelmät lääkärien työvälineenä (2010, 2014 ja 2017) ja Sairaanhoitajien tietojärjestelmäkysely (2017).

Lähde: Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vaikutukset työhön ja työhyvinvointiin. Digityö ja stressi -hankkeen loppuraportti

Tutustu suosituksiin: Suositukset organisaatioille digitalisaation hallintaan

SlideShare-esitys suosituksista

Digityö ja stressi -hankkeen verkkosivut