Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt rahoituksen kolmivuotiselle hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka vastaa hankkeen koordinaatiosta.

Hanke toteutetaan konsortion jäsenten välisenä yhteistyönä tiiviissä yhteistyössä useiden kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisääntyvä digitaalisuus, monikulttuurisuus, ikääntyminen ja niukkenevat voimavarat tulevat muovaamaan työnteon tapoja ja työntekijöiden asemaa sekä aiheuttavat muutospaineita ammatilliseen osaamiseen.

Hanke tuottaa tietopohjaa ja uusia työkaluja ratkaista näitä sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän haasteita keskittymällä koulutukseen/elinikäiseen oppimiseen, hallintoon/johtamiseen, monikulttuurisuuteen, toimintatapoihin ja käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sekä yhteiskehittämiseen.

Katso hankeen esittelydiat slide sharessa: Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa