COPE-hanke oli mukana Turussa kansainvälisessä WORK2017 -konferenssissa 16.–18.8. Tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi piti tilaisuudessa esityksen tietojärjestelmistä johtuvasta stressistä kantaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja sairaanhoitajien keskuudessa (Stress due to health information systems among Finnish and migrant physicians and nurses).

COPE- sekä Digityö ja stressi -hankkeiden tulosten mukaan tietojärjestelmistä johtuva stressi on kantasuomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa suurempaa kuin maahanmuuttajataustaisilla. Mitä kauemmin maahanmuuttajataustainen on Suomessa ollut, sitä enemmän stressitaso lähenee suomalaisten stressitasoa.

Alhaisemmalle stressitasolle useita mahdollisia selityksiä

Maahanmuuttajataustaisten alhaisemman stressitason taustalla voi olla se, että maahanmuuttajat ovat valikoitunut ryhmä, joka on tottunut sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja teknologiaan. Toisaalta heillä voi olla käytössään erilainen kriteeristö stressiin liittyviin kysymyksiin vastaamisessa. Myös odotukset ja kokemukset tietojärjestelmien toimivuudesta voivat olla erilaisia kuin kantaväestöllä.

On mahdollista, että työyksiköissä töitä organisoidaan niin, että maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on vähemmän vastuuta monimutkaisten tietojärjestelmien käyttöä vaativissa tehtävissä. Tätä tulkintaa puoltaa se, että pitempään töissä olleet maahanmuuttajat kokivat stressin samoin kuin kantaväestöönkin kuuluvat. Heidän osaltaan voitaisiin nähdä, että integroituminen työhön olisi onnistunut. Maahanmuuttajan työuran alkuvaiheessa tällainen järjestely saattaa kuitenkin kuormittaa kantasuomalaisia sairaanhoitajia ja lääkäreitä.

”WORK2017-konferenssista sai paljon mielenkiintoista tietoa esimerkiksi tulevaisuuden digitaalisesta työstä sekä maahanmuuttajien työhön sijoittumisesta. Varsinkin saksalaisten kokemukset maahanmuuttajataustaisten työllistymisestä jäivät mieleen. Saksalaiset olivat analysoineet työllistymisen esteitä ja miettineet edellytysten parantamista”, Tarja Heponiemi kertoo.

Lisätietoa