Cope-hankkeessa on kehitetty verkkokoulu sote-huollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Valmis verkkokoulu lanseerataan syksyllä 2018 mutta pilotti-versio esitetään MONET-seminaarissa 23.5.2018 Helsingissä.

”Haluamme nyt kuulla verkkokoulun mahdollisten tulevien käyttäjien ajatukset kehitystyöstä”, kertoo tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi. ”Toivon että monet kiinnostuvat verkkokoulun tarjoamista mahdollisuuksista.”

Verkkokoulutukseen on otettu mukaan sellaisia teemoja, jotka ovat nousseet esiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Aiheet liittyvät asiakastyön arjen haasteisiin. Verkkokoulu on käytännönläheinen ja esimerkit ovat oikeista tilanteista.

Heponiemi esittelee verkkokoulun seminaarissa iltapäivän aikana. Iltapäivän kahvitaukojen aikana on myös mahdollista tutustua tarkemmin verkkokoulun sisältöihin.

Lisätietoja:

MONET-seminaarin ohjelma