COPE järjestää kaksi digiseminaaria lokakuussa 2018! Ilmoittautuminen näihin on nyt täydessä vauhdissa.

Torstaina 25.10.2018 Espoossa järjestettävän seminaarin aiheena on käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja miten terveydenalan tietojärjestelmien ja erityisesti sähköisiin terveyspalvelujen käytettävyyttä voidaan parantaa. Tavoitteena on jakaa kokemuksia, miten uutta tekniikkaa voidaan hyödyntää käyttäjäystävällisellä tavalla niin, että sekä potilaat että ammattilaiset hyötyvät siitä. Seminaari järjestetään yhdessä SIGCHI Finland -yhdistyksen kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Seminaarissa maanantaina 29.10.2018 Helsingissä esitellään kansalaisten ja ammattilaisten kokemuksia digitaalisista sote-palveluista ja -järjestelmistä. Lisäksi jaetaan kokemuksia palveluiden käyttöönoton hyvästä johtamisesta. Tutkijat antavat suosituksia sote-palveluiden digitalisoinnin tueksi COPE-, Digityö ja stressi- ja Steps-tutkimusten tulosten pohjalta. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella suosituksista ja siitä, miten eri organisaatiot voivat ottaa ne käyttöönsä.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan