Psykososiaaliset työolosuhteensa myönteisiksi kokevien sairaanhoitajien kulttuurinen osaaminen on muita parempaa, selviää COPE-hankkeen uudesta kyselytutkimuksesta.

Kyselyyn vastasi 781 kantasuomalaista ja 222 ulkomaalaistaustaista sairaanhoitajaa ympäri Suomen.

Psykososiaalisilla työolosuhteilla viitataan tutkimuksessa hoitajien kokemukseen siitä, onko heillä työssään aikapaineita ja riittävästi sekä sosiaalista tukea että mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä.
Kulttuurisella osaamisella puolestaan viitataan taitoihin, emootioihin – kuten empatiakykyyn – asenteisiin ja motivaatioon, joita hoitajalla on hänen kohdatessaan ja hoitaessaan ulkomaalaistaustaisia potilaita.

”Kulttuurisen osaamisen puutteiden on havaittu heikentävän hoidon laatua ja hoitajien hyvinvointia. Näistä syistä on tärkeää kehittää keinoja, joilla hoitajien kulttuurista osaamista saadaan parannettua”, toteaa THL:n tutkimusprofessori Tarja Heponiemi.

Tulosten mukaan parantamalla hoitajien työolosuhteita, erityisesti vähentämällä työn määrää, hoitajille jää enemmän aikaa potilaille. Samalla työssä koettu stressi voi vähentyä ja kärsivällinen ja empaattinen suhtautuminen erilaisiin potilaisiin lisääntyä.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta.

Lähde:

Wesołowska, K., Elovainio, M., Gluschkoff, K., Hietapakka, L., Kaihlanen, A.-M., Lehtoaro, S., & Heponiemi, T. (2019). Psychosocial work characteristics and cross-cultural competence among native and foreign-born registered nurses. Research in Nursing & Health. https://doi.org/10.1002/nur.21970

Lisätiedot:

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
COPEn Monikulttuurisuus-osahankkeen vetäjä
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi

Karolina Wesołowska
tutkija
THL ja COPE-hanke
etunimi.sukunimi@thl.fi (haastattelupyynnöt sähköpostitse englanniksi)

Aiheesta aiemmin

Ymmärtävä ja kärsivällinen suhtautuminen kulttuurieroihin lisää sairaanhoitajien hyvinvointia (verkkouutinen 22.1.2019) https://www.stncope.fi/uutiset/ymmartava-ja-karsivallinen-suhtautuminen-kulttuurieroihin-lisaa-sairaanhoitajien-hyvinvointia/