Ulkomaalaistaustaisten lääkärien sopeutumisessa suomalaisille työpaikoilleen auttavat eniten hyvä työilmapiiri sekä heidän oma kulttuurinen osaamisensa ja kulttuurienvälinen empatiakykynsä. Tuoreen tutkimuksen perusteella työnantajien olisi hyödyllistä investoida työilmapiirin kehittämiseen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen lisäämiseen esimerkiksi koulutuksen avulla. Myös kielikoulutus sekä tuki kieliongelmissa auttavat merkittävästi sopeutumisessa.

Mahdollisuus käyttää ja kehittää omaa ammattitaitoa vähentää tutkimuksen mukaan lääkäreiden sopeutumisstressiä sekä kollegoiden ja johdon puolelta tulevaa syrjintää. Useimmat syrjintäkokemukset kyselyyn vastanneilla liittyivät vuorovaikutukseen potilaiden tai heidän sukulaistensa kanssa.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen pitää erittäin huolestuttavana sitä, että yli neljäsosa vastaajista oli kohdannut syrjintää potilaiden tai näiden sukulaisten taholta usein tai ainakin toisinaan.

”Ei ole kenenkään etu, että korkeasti koulutettujen ammattilaisten osaamista tai henkilöä kyseenalaistetaan. Tällaisten negatiivisten asenteiden purkamiseksi tarvitaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua syrjinnästä ja rasismista, sillä moni suomalainen ei välttämättä edes tunnista omia ennakkoluulojaan, joiden perusteella syrjintä tapahtuu.”

Ulkomailta muuttavat lääkärit helpottavat lääkäripulaa monissa länsimaissa. Aiemmat selvitykset osoittavat, että he saattavat tulla syrjityiksi ja saavat usein vähemmän arvostettuja töitä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Suomessa työskentelevien ulkomaalaissyntyisten lääkärien kokemaa syrjintää, potilaisiin tai sopeutumiseen liittyvää stressiä sekä sitä, miten esimerkiksi sukupuoli, kieliongelmat, kulttuurienvälisen ymmärryksen koulutus ja työilmapiiri liittyivät näihin.

Tutkimuskyselyyn vastasi 371 ulkomaalaistaustaista lääkäriä Suomessa. Vastaajat olivat 26 – 65-vuotiaita ja heistä 65 prosenttia oli naisia. Tutkimus on osa Cope-hanketta.

Lue uutinen myös THL:n verkkosivuilla

Lähde:

Heponiemi et al. Foreign-born physicians’ perceptions of discrimination and stress in Finland: a cross-sectional questionnaire study. BMC Health Services Research (2018).

Lisätietoja:

Tarja Heponiemi
tutkimuspäällikkö, THL
Monikulttuuriset työyhteisöt -osahankkeen vetäjä
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi

Aiheesta aikaisemmin:

Omat pelot ja epävarmuus jarruttavat ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymistä Suomessa – hoitajilla kielitaidon puute suurin este (uutinen 22.5.2018)