COPE tutkii osaavan työvoiman varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa. Yksi keskeinen teema on digitaalisten palvelujen kehittäminen käyttäjälähtöisesti.

Miten tässä on muualla onnistuttu? Mitä voimme oppia muilta?

Pakkasimme matkalaukut ja lähdimme ottamaan asiasta selvää. Osallistuimme kansainväliseen terveydenhuollon tietojärjestelmäkongressiin huhtikuussa 2017 Manchesterissä. Järjestimme kongressissa työpajan, jossa pohdittiin digitalisaatiosta johtuvia muutoksia tarvittavassa osaamisessa, taidoissa ja rooleissa.

Vaaditaanko kansalaisilta jo kohta liikaa?

Työpaja kirvoitti paljon keskustelua ja aihetta pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena. Muutokset tulevat olemaan suuria ja haastavat nykyistä osaamista suuresti.

Työpajassa löytyi tärkeitä ja mielenkiintoisia uusia osaamistarpeita. Varsinkin kansalaiselle digitalisaatio tulee asettamaan paljon uusia haasteita ja se edellyttää heiltä uutta osaamista. Tulevaisuudessa kansalaiselta odotetaan yhä enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä kriittisesti arvioida terveyteen liittyvää tietoa. Omien tietojen turvallinen käsittely ja jakaminen ovat myös todella tärkeitä asioita. Tarvitaan jatkuvaa oppimista ja kehittymistä digitaalisuuteen liittyvissä taidoissa ja tiedoissa.

Henkilöstön osaamisalueet muuttuvat

Pohdimme, selviääkö terveydenhuollon henkilöstö kaikesta, mitä heiltä tulevaisuudessa odotetaan. Yhä tärkeämpiä osaamisalueita ovat:

Paikalla kongressissa oli noin 800 terveydenhuollon tietojärjestelmätutkijaa ympärimaailmaa. Cope-hankkeesta mukana oli tutkijoita THL:stä, Aalto-yliopistosta ja Laurea-ammattikorkeakoulusta. Työpajan annista tullaan kirjoittamaan kansainvälinen artikkeli ja sen tuloksista tiedotetaan sitten lisää.

Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Philip Scott (University of Portsmouth), Hannele Hyppönen ja Tarja Heponiemi (THL)
Vasemmalta Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Philip Scott (University of Portsmouth), Hannele Hyppönen ja Tarja Heponiemi (THL) kokosivat työpajassa kansainvälisten kollegoiden ajatuksia digitalisaation tuomista osaamistarpeista. Myös Outi Ahonen ja Elina Rajalahti Laureasta osallistuivat työpajan suunnitteluun.