Cope-ohjausryhmä

COPE:n ohjausryhmä edustaa laajasti hankkeen yhteystyötahoja ja tiedon hyödyntäjiä.  Lokakuun lopussa pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa hankkeet esittäytyivät ja saivat evästyksiä toteutukselle.

Ohjausryhmä piti tärkeänä, että hankkeet tulokset eivät jää liian yleiselle tasolle, nyt on mentävä pintaa syvemmälle. Sotea pitäisi osata katsoa ”ulkoapäin”. Myös poikkihallinnollista osaamista on tarpeen hyödyntää. Asiakas tulisi pitää mukana koko ajan ja miettiä, mihin asiakas ammattilaisia tarvitsee ja mihin käyttää aikansa palveluissa.

Ohjausryhmässä toivottiin, että hankkeessa kerätään tietoa aiempien hankkeiden sisällöistä ja tuloksista, jotta ei tehdä päällekkäistä tutkimusta.

Hankkeen toteutus täsmentymässä yhdessä kumppanien kanssa

Tutkimuksen tiedonhankinta on nyt käynnistymässä. Yhteistyötä tullaan tekemään tiiviisti kumppaniorganisaatioiden (Eksote, Siun sote, Hyvinkää, HUS, ODA-hanke, Hyvis) kanssa, vierailutapaamiset ovat meneillään. Kyselyiden osalta pyritään välttämään päällekkäisyyttä muiden alueilla toteutettavien kyselyjen suhteen. Tästä ohjausryhmä antoi kiitokset.

Lopuksi todettiin, että ohjausryhmällä on suuri merkitys toisaalta impulsseja antaen itse hankkeelle ja toisaalta tutkimuksessa tuotettavan tiedon levittämisessä ja hyödyntämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ohjausryhmään kuuluvat:

Markku Pekurinen, puheenjohtaja, THL (nyt este)
Marjukka Vallimies-Patomäki, STM
Karri Poutanen, Joensuu/ Siun sote
Asko Saari, HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalue
Merja Tepponen, Eksote (etäyhteydellä)
Marja Isomäki, VM
Sirpa Sivonen, Kuntatyönantajat
Hannu Halila, Lääkäriliitto
Marjo Katajisto, JHL
Tuula Heinänen, ODA-hanke
Maija Paukkala, HYVIS-hanke (etäyhteydellä)
Seppo Karisto, Axxell monikulttuurisuuskeskus
Elina Ottela, SuPer
Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliitto
Kirsi Sillanpää, TEHY
Tuomas Mänttäri, Sosiaalialan Työnantajat

Hankeryhmä:

Ilmo Keskimäki, THL
Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto
Soile Juujärvi, Laurea Ammattikorkeakoulu
Sari Kujala, Aalto-yliopisto
Timo Sinervo, THL
Tarja Heponiemi, THL
Kaarina Wilskman, THL
Laura Hietapakka, THL, (siht.)