Sote-uudistuksessa puhutaan pitkälti rakenteiden muutoksesta, mutta keskeistä on myös se, mitä käytännön työssä tapahtuu ja miten toimintatavat muuttuvat ja ovat jo muuttuneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa tarvitaan alan ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia.

Henkilöstökyselyllä selvitetään,

Lisäksi tutkitaan ammatillista päätöksentekoa ja ongelmatilanteita päätöksentekotilanteissa sekä monikulttuurisia työyhteisöjä ja asiakastilanteita.

Kysely toteutetaan kolmella edelläkävijäalueella, Eksotessa, Siun sotessa, Keski-Uudenmaan kunnissa ja HUS:n Hyvinkään sairaanhoitoalueella sähköisen kyselyn avulla. Alueiden työntekijät saavat kyselyyn sähköisen linkin.

Henkilöstökyselyn vastauksista saadaan tärkeää tietoa sosiaali- ja terveysalan työn kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset välitetään päättäjien lisäksi myös osallistuville organisaatioille, jolloin niitä voidaan hyödyntää alueellisesti työolosuhteiden ja osaamisen kehittämisessä.

Lisätietoja:

Laura Hietapakka
tutkija, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
p. 029 524 7404