​Osana COPE- eli Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali-ja terveysalan murroksessa -hanketta Laurean YAMK-opiskelijat ovat Eettisyys ja päätöksenteko -opintojaksollaan käyneet keskusteluja työhönsä liittyvistä eettisistä ongelmista.

Opintojaksolle osallistuivat Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen -YAMK-koulutuksen opiskelijoita.

Lue koko Laurea-ammattikorkeakoulun tiedote