COPEn tutkijat osallistuivat AMK- ja ammatillisen tutkimuksen päiville Espoossa Omniassa 28.-29.11. 2018. Päivillä keskusteltiin ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja taloudesta tutkijoiden ja poliitikkojen puheenvuorojen siivittäminä. Copen esityksissä nostettiin esiin sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeita sekä pedagogisia ratkaisuja niihin.

Soile Juujärven ja Ossi Salinin esitys käsitteli asiakaslähtöisyyden oppimista ja opettamista ja Minttu Rädyn ja Laura Hietapakan esitys sosiaalialan monikulttuurista osaamista. Kirsi Ronkaisen ja Piia Silvennoisen esityksessä paneuduttiin omahoitajamallin tuomiin haasteisiin moniammatillisessa yhteistyössä.

COPE-hankkeessa on kehitetty erityisesti integratiivisen pedagogiikan lähestymistapaa, joka huomioi aikuisten oppijoiden aikaisemman osaamisen.

Tutustu seminaariposteriin: ”Integratiivinen pedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittäjänä ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa” (pdf)