COPE-hankkeella on osaava konsortio ja laaja yhteistyö. Mukana ovat hankeen vetovastuussa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Konsortiossa on laajaa osaamista työyhteisöjen toiminnasta ja johtamisesta, digitalisaatiosta, koulutuksesta, maahanmuuttajakysymyksistä ja sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Cope-hankkeen ja osahankkeiden vetäjät
Kuvassa hankkeen ja osahankkeiden vetäjät. Vasemmalta alkaen professori Vuokko Niiranen (Itä-Suomen yliopisto), yliopettaja Soile Juujärvi (Laurea), erikoistutkija Tarja Heponiemi (THL), tutkimuspäällikkö Timo Sinervo (THL). tutkijatohtori Sari Kujala (Aalto-yliopisto) ja hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki (THL).

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä useiden kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien ja alan verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Konsortion jäsenet

  • Aalto-yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hankeen rahoittajana toimii Suomen Akatemia/Strategisen tutkimuksen neuvosto 

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tutkijoiden, osallistujien ja tiedon hyödyntäjien kanssa. Mukana olevat tahot:

Organisaatiot: Siun sote, Eksote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue, Espoon kaupunki, Katriinan sairaala

Verkostot: Oda-projekti, Hyvis-projekti, CIDe klusteri, ENoLL

Ministeriöt: valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö

Järjestöt: Kuntatyönantajat, Sosiaalialan työnantajat, Tehy, Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto, Talentia, Super, JHL

Muut: Omnia, Axxell Monikulttuurisuuskeskus