COPE-hanke muodostuu viidestä toisiaan tukevasta osa-hankkeesta eli teemasta: muuttuva työ, digitalisaatio, monikulttuuriset työyhteisöt, elinikäinen oppiminen sekä hallinto ja johtaminen.

Teemoissa tutkitaan, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon muutos vaikuttaa:

  • työhön, moniammatilliseen tiimityöhön ja henkilöstön osaamistarpeisiin
  • päätöksentekoon, johtamiseen ja työnjakoon
  • digitaalisiin palveluihin

Samalla kehitetään koulutuksen ja oppimisen menetelmiä, jotta varmistetaan tarvittava osaaminen ja taidot muuttuvassa työelämässä.