Kaksi sote-ammattilaista tietokoneiden äärellä

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ on muuttunut ja muuttuu voimakkaasti lähivuosina. Palveluiden integrointi ja yhdistäminen saman järjestäjän vastuulle sekä siirtyminen valinnanvapauden myötä useiden palveluntuottajien malliin asettavat suuria vaatimuksia toimintatapojen muutoksille ja johtamiselle. Pyrkimyksenä on saada merkittäviä muutoksia asiakkaan palveluihin ja palveluketjuihin. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä muuttaa palveluita asiakaslähtöisemmiksi.

Organisaatioratkaisut eivät riitä, vaan myös toimintatapojen on muututtava. Uudet toimintamallit voivat edellyttää myös uutta osaamista ja jopa uusia ammatteja. Työpaketissa selvitetään ensinnäkin, mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan työn keskeiset muutokset, joista osa on etukäteen tunnistettu. Pyrkimyksenä on selvittää sekä yleisemmän tason muutoksia, että tunnistaa hyviä käytäntöjä paikallisista ratkaisuista. Toiseksi selvitetään näiden muutosten vaikutukset osaamistarpeisiin. Osaamistarpeita tarkastellaan sekä työssä olevien työntekijöiden osaamistarpeiden muutoksina, että uusien, alalle kouluttautuvien osaamistarpeina.

Tunnistettuja laajempia muutoksia ovat esimerkiksi:

  • palveluiden integraatio
  • digitalisaatio
  • asiakkaiden valinnanvapaus ja kilpailu asiakkaista
  • yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen
  • asiakasohjauksen merkityksen korostuminen
  • ammattiryhmien välisen työnjaon muutokset

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen alueen paikallisia ratkaisuja tilanteessa, jossa on siirrytty kuntien järjestämistä palveluista laajempien alueiden järjestämiin palveluihin.

Tutkimusaineistot ja menetelmät

Osahankkeessa analysoidaan eri vaiheissa olevia muutoksia kunnissa ja alueilla. Näistä Eksote ja Siun sote ovat käynnistyneet tai käynnistymässä, Hyvinkään sairaanhoitoaluetta suunnitellaan. Lisäksi selvitetään yksityisen palveluntuottajan näkökulmaa.

Tutkimuksessa käytetään tilastoaineistoa, jolla selvitetään ammattirakenteiden muutoksia, asiakirja- ja suunnitteluaineistoa osallistuvista organisaatioista sekä fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluita päätöksentekijöiltä, johdolta ja työntekijöiltä. Tietoa kerätään myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstökyselyllä (Cope-kysely).

Osahankkeen vastaava tutkija:
Timo Sinervo
tutkimuspäällikkö, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi

cope-4_edit

Osahankkeen tutkijat:
Timo Sinervo, Kim Josefsson ja Laura Hietapakka
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@thl.fi