Timo Sinervo

Sote ja uusi osaaminen -osahankkeen takana on Timo Sinervo, VTT, tutkimuspäällikkö ja dosentti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksiköstä. Hänen taustansa on kasvatustieteissä, väitöskirjan Sinervo on tehnyt sosiaalipsykologian alalta. Tutkimustaustaa hänellä on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työstä sekä organisaatioiden ja henkilöstön tutkimuksesta.

Sote ja uusi osaaminen -hanke on tällä hetkellä suuri osa Sinervon työtä.

–Sosiaali- ja terveydenhuollon työn muutos on keskeinen kysymys. Kun tehdään valtavan laaja organisaatioiden fuusio, uuden toiminnan käynnistäminen ja samaan aikaan organisaation osien yhtiöittäminen, on kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu. 1970-luvun jälkeen muutos on suurin.

Sinervo pohtii, että tähän asti on puhuttu lähinnä organisaatioista ja rakenteista.

–Asiakkaan kannalta on kuitenkin olennaista, mitä käytännön tasolla tapahtuu. Asiakasta toki kiinnostaa sekin, mistä palveluita löytyy, karkaavatko ne kauemmas vai tulevatko ne päinvastoin lähemmäs.

Rakenteiden uudistamisen jälkeen pitäisi kuitenkin päästä kehittämään toimintatapoja. Tutkimuksen kohteena olevissa organisaatioissa tätä työtä on jo tehty paljon. On pystytty luomaan asiakaslähtöisempiä toimintatapoja.

Kuitenkin, mikäli sote-uudistus toteutuu, moni asia tulee muuttumaan. Sinervoa kiinnostaa juuri se: miten?

Jo pelkästään osaaminen on laaja asia. Se voi liittyä tulevien nuorten opiskelemiin tutkintoihin: ovatko nykyiset ammattinimikkeet oikeita, vai pitäisikö sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdistää enemmän jo koulutuksessa. Toisaalta kyse on paljon siitäkin, miten nykyistä toimintaa uudistetaan. Onko tämän hetken työntekijöillä oikeanlaista osaamista ja jos onkin, miten toimintaa muutetaan?

–Kyse on pitkälti asenteiden ja organisaatiokulttuurien muutoksesta ja tässä pelkkä uusi tieto ei riitä. Oma kysymyksensä on, miten toimintojen yhtiöittäminen ja jakautuminen uudella tavalla eri organisaatioihin tulee vaikuttamaan. Asiakasohjaus ja koordinaattoritoiminta varmaankin lisääntyvät, mutta missä se tapahtuu ja millä koulutuksella sitä tehdään.

Lue artikkeli: Sote ja uusi osaaminen