Kolme henkilöä keskustelevat pöydän äärellä

Maahanmuuttajien määrä työntekijöinä ja asiakkaina lisääntyy. Se haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen.

Osahankkeessa selvitetään:

  • maahanmuuttajien kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon työstä Suomessa
  • kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön toimintaa, haasteita ja johtamista.

Lisäksi esitellään ja pilotoidaan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työssä tapahtuvan koulutuksen parantamisessa.

Tutkimusaineistoa kerätään:

  • valtakunnallisella kyselyllä ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille ja lääkäreille
  • COPE-hankkeen yhteisellä kyselyllä osallistujaorganisaatioiden johdolle ja henkilöstölle
  • dokumenttianalyysillä
  • fokusryhmä- ja teemahaastatteluilla.

Yhteistyössä Monikulttuurisuuskeskus Axxellin kanssa toteutetaan interventiopilotit. Interventioissa hyödynnetään uusia innovatiivisia alustoja kuten verkkoalustoja, videoita, mobiililaitteiden appseja ja verkkopohjaista materiaalia.

Osahankkeen vastaava tutkija:
Tarja Heponiemi
erikoistutkija, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi

Kim Josefsson, Tarja Heponiemi ja Laura Hietapakka

Osahankkeen tutkijat:
Kim Josefsson, Tarja Heponiemi ja Laura Hietapakka
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@thl.fi