Tarja Heponiemi
Tarja Heponiemi

Sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisiin työyhteisöihin pureudutaan tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemen vetovastuulla. Hän katsoo, että maahanmuuton kasvaessa työyhteisöasioista on tullut hyvin tärkeitä.

”Monikulttuurisissa työyhteisöissä nousee aina esille kielitaidon merkitys. Nyt odotamme, että löytyy myös muita asioita tämän rinnalle. Etsimme maahanmuuttajien työllistymisen esteitä, mutta myös ratkaisuja ja mahdollistajia, asioita, joita voidaan kehittää.”

Heponiemi odottaa, että hankkeen myötä löytyisi jotain kättä pidempää. Sekä työyhteisöjen toiminta, että asiakkaiden kohtaaminen korostuu hankkeessa.

”Uusi työkalu voisi olla mobiililaitteiden appsi tai verkossa toimiva sovellus. Tarvittaisiin väline, johon tartuttaisiin matalalla kynnyksellä, sillä organisaatiot ovat kiireisiä”, Heponiemi toivoo.

”Suomalaiset ovat vähän jäyhää kansaa, meidän oma persoonallinen reviirimme on aika iso.” Kulttuurista kohtaamista on opeteltava siis sekä työkavereiden, että asiakkaiden suhteen.

”Äänekäs puhuminen ei välttämättä tarkoita riitelyä, ja muista kulttuureista tulevat ihmiset saattavat tulla fyysisesti lähemmäs, kuin mihin Suomessa on totuttu. Kantasuomalaisilla on vielä paljon opittavaa. Onneksi nuori sukupolvi vaikuttaa valmiimmalta ja tottuneemmalta kohtaamaan erilaisuutta.”


Heponiemi on terveyspsykologian dosentti, koulutukseltaan sekä biologi että psykologi. Väitöskirjansa Heponiemi on tehnyt psykofysiologiasta.

Lue artikkeli: Maahanmuuttajat ammattilaisina ja asiakkaina