Vuokko Niiranen
Vuokko Niiranen

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niiranen johtaa COPE-hankkeen johtamiseen ja hallintoon liittyvää työpakettia. Tavoitteena on tutkia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksiin ja osaamisen murrokseen liittyvää päätöksentekoa, hallintoa ja johtamista sekä valtakunnan tasolla, että paikallisella ja aluetasolla. Tutkimusryhmään kuuluvat myös yliopistonlehtori Sanna Laulainen ja tutkija Joakim Zitting.

Pidempi perspektiivi uudistushankkeisiin

”Kun haettiin rahoitus tähän hankkeeseen, ei ajateltu pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, vaan ylipäätään sitä murrosta, joka on ollut sosiaali- ja terveydenhuollossa pitkään”, sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niiranen kertoo.

”Tutkijalle tämä murros on äärettömän mielenkiintoinen”, Niiranen sanoo. ”Hallintotieteilijänä olen tutkinut sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kuntiin kohdistuvia uudistuksia jo pitkään. On mielenkiintoista nähdä, että joskus samanlaiset asiat nousevat esille. Mikä merkitys oli kokeilulla, jos se ei siirry toimivaksi käytännöksi?”

Sote-uudistuksessa on monta avointa kysymystä, mikä merkitsee, että lainsäädännöltä edellytettävä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tehokkuuden arviointi on ollut ja on vaikeaa.

Kunnan, maakunnan ja valtion suhteet

Muutoksessa nousevat esiin ministeriöiden väliset suhteet sekä valtion kuntiin kohdistuva ohjaus. Tutkijan näkökulmasta mielenkiintoisia ovat jo pitkään valtionhallinnossa olleet tavoitteet normien purkamisesta, kun samalla luodaan uusia.

”Valtionohjausta on purettu, ja sitä tiukennetaan uudelleen.”

Eri ministeriöiden ohjauksessa on kuntien oman toiminnan kehittämiseen liittyviä kokeiluhankkeita. Hyvä kysymys on, miten ne asettuvat päällekkäin samanaikaisten suurempien muutosten kanssa. Mikä on jatkossa kuntien toiminnan aktiivisen kehittäjän, Kuntaliiton rooli? Yksi kiinnostavista asioista tulee olemaan kunnan ja maakuntien välinen suhde.

”Esimerkiksi vanhuspalvelut eivät voi koskaan olla pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Niihin liittyvät kunnan perustoiminnoista kulttuuri, liikunta, asuminen ja rakentaminen. Sama koskee nuorisotyötä, varhaiskasvatusta, lastensuojelua sekä oppilasterveydenhuoltoa. On paljon rajapintoja, joiden kanssa eri hallinnon alat, -tasot ja eri ammattiryhmät ovat tekemisissä.”

Tiedot viedään takaisin tutkituille

Hankkeessa käytetään kumuloituvaa aineistonkeruuta, jota Niiranen on käyttänyt ja kehittänyt jo aiemmin useissa eri tutkimushankkeissaan.

”Tiedot, joita tutkimuksessa kerätään, viedään takaisin työyhteisöihin, tutkimuskohteina oleviin organisaatioihin. Siellä niistä keskustellaan eri toimijoiden ja johdon kanssa. Kerrotaan, että tämä on se, mitä sanotte, mistä siinä teidän mielestänne on kysymys.”

Niiranen pitää tästä toimintatavasta, sillä se antaa hyviä näkökulmia tutkimuksen kohteena oleviin organisaatioihin. Se laajentaa tutkijan omaa ajattelua, mutta ei heikennä tutkimuksen riippumattomuutta.

”Tämä toimintatapa on samalla osa yliopistolainkin edellyttämää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Uskon tämän edesauttavan tieteellisten tutkimustulostemme ja tutkimukseen liittyvien julkaisujen tunnistamista, ja niiden käyttämistä päätöksenteossa ja toiminnan ohjauksessa.”


Lue artikkeli: Hallinto ja johtaminen sote-murroksessa