Soile Juujärvi

Elinikäinen oppiminen -hankkeen taustavoimana on Soile Juujärvi, sosiaalipsykologian dosentti ja Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yliopettaja. Hän on ollut aktiivisesti kehittämässä osaamispohjaisia opetussuunnitelmia.

Juujärven mukaan kehittämisessä tarvitaan kokonaisnäkemys työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja siihen liittyvistä tiedoista ja taidoista.

”Olen erityisesti tutkinut huolenpidon etiikkaa ja sen kehitystä sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelijoiden eettisen ajattelun ja ammattietiikan kehittäminen on erityisen tärkeää nyt, kun sosiaali- ja terveysala on murroksessa.”

Sote-alan yksi selkeä haaste on asiakaslähtöisyys. Siitä puhutaan paljon, mutta miten asiakaslähtöisyys toteutetaan ja miten toimitaan käytännössä? Palveluohjauksessa ja päätöksenteossa täytyisi osata ajatella palvelujen kokonaisuutta asiakkaiden tarpeiden eikä vain oman kapean tehtävän näkökulmasta. Tulee tehdä monialaista yhteistyötä, ja sitä tulisi oppia tekemään jo koulutuksessa.

”Tässä terveyspuolella olisi opittavaa sosiaalipuolelta. Toisaalta terveyspuolella osataan käyttää tutkittua tietoa päätöksenteon tukena paremmin. Digitalisaatio on etu ja harppaus eteenpäin, mutta se tulee myös vähentämään alalle ominaista, välitöntä kanssakäymistä, kun palveluita tehdään etäohjauksessa.”

”Hankkeen ideana on se, että päätöksentekotaitoja ja niiden osaamista tarvitaan. Näkökulma on elinikäinen oppiminen, koska myös tutkintoon koulutetut tarvitsevat lisää osaamista ja valmiuksia päätöksentekoon.”

Juujärven omassa organisaatiossa, Laureassa, koulutusfilosofia on kehittämällä oppiminen. Tämä palkittu malli merkitsee, että opiskelijat ovat mukana kehittämässä työelämän käytäntöjä, ja että oppiminen tapahtuu näissä projekteissa.

Soile Juujärvi on kirjoittanut myös yhden luetuimmista sosiaali- ja terveysalan etiikan oppikirjoista. (Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa, Soile Juujärvi, Liisa Myyry, Kaija Pesso, 2011)


Lue artikkeli: Osaaminen, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen