Eettinen toiminta ja päätöksenteko on opetuskokeilu, jossa pyritään kehittämään opiskelijoiden herkkyyttä havaita ja taitoa ratkaista eettisiä ongelmia arkielämän elämäntilanteissa.  Opiskelijat keskustelevat työssään ja harjoittelussaan kohtaamista eettisistä pulmista ja ratkovat niitä ammattieettisiä ohjeita ja etiikan teorioita soveltaen. Menetelmän vaikuttavuus perustuu siihen, että keskustelussa ongelmaan tulee esiin uusia kattavampia näkökulmia. Kunnon väittely myös laittaa ajattelun liikkeelle.