Seniori ja puhelin

Digitalisaatio-teemaa koskevassa osahankkeessa tutkitaan, miten sähköisiä sote-palveluita saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ja ammattilaisia tuettua uusien palveluiden käyttöönotossa.

Sähköiset, paremmin saatavilla olevat ja yhdenvertaiset palvelut ovat sote-uudistuksessa keskeisessä roolissa. Niiden avulla pyritään saamaan kansalaiset huolehtimaan terveydestään omatoimisesti ja ammattilaisten tukemana. Ammattilaisilla on merkittävä rooli uusien palveluiden onnistuneessa käyttöönotossa.

Uusien palveluiden käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi, koska se vaatii ammatti-identiteetin, asenteiden, roolien ja työprosessien muutosta.

Osahankkeessa kerätään sähköisten palveluiden käytöstä palautetta, jonka avulla tunnistetaan tehokasta käyttöä tukevia tekijöitä:

  • Palvelun käyttöhalukkuutta lisää esimerkiksi sen koettu hyödyllisyys, helppokäyttöisyys, sopivuus olemassa oleviin työprosesseihin sekä tapa, jolla palvelu otetaan käyttöön organisaatiossa.
  • Ammattilaisten ja kansalaisten tukeminen muutoksessa voi pitää sisällään esimerkiksi hyötyjen esilletuomisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tutkimuskohteena ovat olemassa olevat sekä pilotoitavat sähköiset palvelut. Tutkimusmenetelmiä ovat ammattilaisten kyselyt ja haastattelut, joilla selvitetään sähköisten palveluiden käyttöönottoon liittyviä haasteita ja onnistuneita käytäntöjä. Lisäksi kansalaisille toteutetaan kyselyitä, joilla selvitetään heidän kokemuksiaan palveluista ja yhteistyöstä ammattilaisten kanssa.

ryhmakuva_digitalisaatio

Osahankkeen tutkijat:
Johanna Kaipio, Sari Kujala ja Iiris Hörhammer
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@aalto.fi