Kentältä kuului viestiä, että sote-ammattilaiset kaipaavat apua monikulttuuristuvan asiakaskunnan palvelemisessa. Helpotusta eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen ryhdyttiin COPE-hankkeessa miettimään keväällä 2017. Selvitystyön, haastattelujen sekä sote-ammattilaisten toiveiden kartoittamisen jälkeen toteutettiin kaksi koulutusinterventiota, joista ensimmäinen tapahtui sosiaalihuollossa ja toinen sairaalassa.

Interventioiden luentomuotoinen opetus oli osallistujien mieleen. Hektisestä työstä irrottautuminen ennalta sovittuina ajankohtina osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja osallistujajoukko jäi usein pieneksi. Tämä vahvisti näkemystämme, että eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamisen avuksi tarvittiin paikasta ja ajankohdasta riippumaton kouluttautumisvaihtoehto.  Tästä alkoi verkkopohjaisen oppimisympäristön suunnittelu- ja kehittämistyö.

Lue Anu Kaihlasen ja Salla Lehtoaron koko 29.10.2018 julkaistu blogikirjoitus THL:n blogissa.