Cope-hanke etsii osaltaan vastauksia tärkeään kysymykseen: Miten turvata osaavan työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveysalan murroksessa. Tämä murros tuntuu olevan lähes pysyvä olotila sektorillamme ja kaikkien kannalta olisi todella kohtuullista saada vihdoin sote-uudistus satamaan.

Me Hyvinvointialan liitossa uskomme, että valinnanvapaus on yksi tärkeä elementti, kun halutaan varmistaa hyvätasoisten sote-palveluiden saatavuus. Alan henkilöstö antaa nämä palvelut. Perushaaste on, että seuraavan 20 vuoden kuluessa työvoima vähentyy vuosi vuodelta koko työmarkkinoilla. Samaan aikaan palvelutarve ja siten myös työvoiman tarve sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvavat, erityisesti vanhuspalveluissa väestön ikärakenteesta johtuen.

Yksityisen sektorin osuus sote-palveluista nousee

Sama työvoimahaaste koskee sekä julkista- että yksityistä hyvinvointisektoria. Uskomme, että yksityisen sektorin osuus sosiaali- ja terveyspalveluista nousee. Nyt yli 1/3 sosiaalipalveluista ja yli 1/5 terveyspalveluista on yksityissektorin (yritykset ja järjestöt) tuottamia.

TEM:n 2015 ennusteen mukaan sote-aloilta työllisten poistuma on vuoteen 2030 mennessä 174 000 työllistä ja avautuvia työpaikkoja syntyy samana aikana 283 000. Tämä tulisi huomioida sote-alan koulutuspaikkojen riittävänä lisäyksenä kaikilla koulutustasoilla; ammatillisella perustasolla, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Nämä hoiva-alan ammattilaiset muodostavat osaavan palveluketjun selkärangan nyt ja tulevaisuudessa. Sen lisäksi on kuitenkin tarvetta myös vähemmän vaativien hoivatöiden tekijöille. Näihin lähihoitajatutkinnan tietyistä moduuleista rakentuva hoiva-avustajan osaamiskokonaisuus antaa hyvät valmiudet. Tällä hetkellä työvoimakoulutuksena annettavan hoiva-avustajakoulutuksen tilanne olisi syytä selkeyttää ja vakiinnuttaa.

Henkilön motivoituneisuus työhönsä on olennaista

Koulutetun työvoiman määrän lisäys on toki vain yksi osa työvoimahaasteen ratkaisua. Henkilön motivoituneisuus työhönsä on olennaista. Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen on tärkeää ja valitettavan usein kuulee, että tässä on puutteita. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviensä sisältöön ja työaikoihinsa on merkittävä tekijä työviihtyvyyden kannalta. Töiden hyvällä organisoinnilla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen.

Ne alan toimijat, jotka osaavat hoitaa hyvin nämä asiat, ovat tulevaisuudessa houkuttavia työpaikkoja. Ne myös pärjäävät valinnanvapaustilanteessa. Tämä on hyvä asiakkaan kannalta ja yhteisten verovarojemme viisaan käytön kannalta.