COPE:n joukkue toivottaa hyvää kesää Lilli Väisäsen blogin myötä.

Henkilöstön osaaminen on ollut mielenkiinnon kohteenani lähes 20 vuotta. Olen tarkastellut sitä niin oman tieteenalan näkökulmasta kuin myös poikkitieteellisesti. Aina se jaksaa kiinnostaa, innostaa ja inspiroida.

Miltä uusi työ näyttää?

Inspiroiduin suuresti toukokuussa THL:n TERVE-SOS -tapahtumassa. Kahdesta syystä.

Ensinnä olin kuuntelemassa Kati Tiaisen ja Esko Kilven luentoja , joissa tarkasteltiin osaamista digitalisaation ja filosofian vuoropuheluna. Heidän puheenvuoroissaan nousi esille digitaalisuus, 2020-luvun oppimisen taidot sekä ihmisen suhde työhön.

Digitaalisuus tulee olemaan merkittävä toiminnallinen muutos ja sen vaikutukset kohdistuvat laaja-alaisesti niin ammattilaisiin, johtajiin ja tärkeimpänä asiakkaisiin. Miten tähän on valmistauduttu? Käytännössä hyvin ohuesti sote-alalla. Olen kriittinen, myönnän. Nyt on aika herätä. Vielä ehtii.

Onnekseni törmäsin näillä messuilla myös Ilmo Keskimäkeen, Timo Sinervoon ja Kaarina Wilskmaniin. Heistä inspiroiduin COPE-hankkeen (Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa) kuvauksen myötä.

COPE-hanke osaltaan vastaa kriittiseen ääneeni ja kutsuuni heräämisiin. Kiitos COPE:lle siitä! Koen tämän olevan yksi avaus tulevaisuuteen ja henkilöstön osaamiseen muuttuvassa sote-ekosysteemissä.

Osaaminen on kykyä kuunnella ja ratkaista ongelmia

Toivon muuttuvan sote-ekosysteemin hakevan signaaleja myös globaaleista trendeistä ja tulevaisuuden osaamisista (esim. sosiaalinen älykkyys, median käyttötaidot, analyyttisyys – data, virtuaaliympäristöt, tiedon suodattaminen, ennakointi jne) .

Myös muut toimialat voivat rikastuttaa soten osaamista. Ei ole sattumaa, miksi Microsoftin lady Kati Tiainen oli THL:n messuilla puhumassa 2020-oppimisesta ja digitalisaatiosta.

Olemme oikealla suunnalla henkilöstön osaamisen varmistamisessa ja laajentamisessa vastaamaan tulevaisuuden vaateita. Yksinkertaisimmillaan osaaminen on hyvää asiakaspalvelua, asiakkaan kuuntelua ja asiakkaan ymmärrystä. Osaaminen on kykyä toimia monialaisesti ja ratkaista asiakkaan ongelmia yhdessä.

Nämä taidot integroituna tulevaisuuden osaamiseen on menestystekijä soteturbulenssissa. Hyvää keskikesän juhlaa kaikille, aurinkohymyjä kesään.

Lilli Väisänen on Helsingin sosiaali – ja terveystoimialan terveysasemapalvelujen johtava ylihoitaja. Näin hän kertoo itsestään: ”Pääasiallisesti toimin kehittäjänä ja muutosjohtajana palvelujen uudistamisessa. Twittaan aktiivisesti nimellä VilliLilli ajankohtaisista sote-ilmiöistä. Seuraa ihmeessä.”